- Palestine : Résultats de toutes les compétitions

Palestine : Division 1
FT Jabal Al-Mukaber 0-3 (0-1) Mosaset Al Bireh
FT Taraji Wadi Al-Nes 0-2 (0-0) Shabab Al-Khalil
FT Markaz Sh. Al-Amari 0-2 (0-1) Shabab Al-Dhahiriya
FT Markaz Balata 2-1 (0-0) Ahli Al-Khalil
FT Tubas 2-5 (1-2) Thaqafi Tulkarm
FT Shabab Alsamu 0-0 (0-0) Hilal Al-Quds
FT Shabab Al-Khalil 4-2 (1-0) Shabab Alsamu
FT Mosaset Al Bireh 6-4 (6-3) Taraji Wadi Al-Nes
FT Ahli Al-Khalil 1-1 (0-1) Jabal Al-Mukaber
FT Markaz Sh. Al-Amari 5-3 (2-1) Tubas
FT Thaqafi Tulkarm 1-0 (0-0) Markaz Balata
FT Shabab Al-Dhahiriya 1-0 (1-0) Hilal Al-Quds
FT Markaz Balata 2-1 (2-0) Markaz Sh. Al-Amari
FT Shabab Alsamu 0-6 (0-4) Mosaset Al Bireh
FT Hilal Al-Quds 2-1 (0-0) Shabab Al-Khalil